Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Zespół

Pracownik ds. Administracji

tel.: e-mail:

Prezes Zarządu

tel.: e-mail:

tel.: e-mail:
Jacek Jastrzębski

Jacek Jastrzębski

Kierownik Działu Dzierżaw i Administracji

tel.: 9181214 11/608599565 e-mail: j.jastrzebski@nieruchomosci-gryf.pl
Bożena Żerko

Bożena Żerko

Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych i Płac

tel.: 918121413/608 599566 e-mail: b.zerko@nieruchomosci-gryf.pl
Krzysztof Kozakiewicz

Krzysztof Kozakiewicz

Kierownik Wydziału Technicznego

tel.: 918121414/608599549 e-mail: k.kozakiewicz@nieruchomosci-gryf.pl