Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Zespół

Jerzy Dyrdał

Prezes Zarządu

tel.: 91 812 14 10 e-mail: info@nieruchomosci-gryf.pl

Dorota Hendzel

Prokurent

tel.: 608 599 554 e-mail: d.hendzel@nieruchomosci-gryf.pl

Marzena Sekuła

Pracownik administracyjno-biurowy

tel.: 91 812 14 13 / 663 515 453 e-mail: m.sekula@nieruchomosci-gryf.pl

Sławomir Machowicz

Główny Księgowy

tel.: 91 8192001 e-mail: s.machowicz@nieruchomosci-gryf.pl

Kamila Kozdrój

Księgowość

tel.: 91 812 14 10 e-mail: k.kozdroj@nieruchomosci-gryf.pl

Krzysztof Kozakiewicz

Lider Działu Inwestycji i Remontów

tel.: 91 812 14 14 / 608 599 549 e-mail: k.kozakiewicz@nieruchomosci-gryf.pl

Piotr Malicki

Inspektor nadzoru

tel.: 91 8121412 e-mail: p.malicki@nieruchomosci-gryf.pl

Marcin Białas

Inspektor ds. eksploatacyjno-technicznych

tel.: 575 610 750 e-mail: m.bialas@nieruchomosci-gryf.pl

Wojciech Gmerek

Administrator nieruchomości

tel.: 608 599 566 e-mail: w.gmerek@nieruchomosci-gryf.pl