Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Zespół

Księgowa

tel.: e-mail:

Jerzy Dyrdał

Prezes Zarządu

tel.: 91 812 14 10 e-mail: info@nieruchomosci-gryf.pl

Krzysztof Kozakiewicz

Lider Działu Inwestycji i Remontów

tel.: 91 812 14 14 / 608 599 549 e-mail: k.kozakiewicz@nieruchomosci-gryf.pl

Piotr Malicki

Inspektor nadzoru

tel.: 91 8121412 e-mail: p.malicki@nieruchomosci-gryf.pl

Marzena Sekuła

Pracownik administracyjno-biurowy

tel.: 91 812 14 13 / 663 515 453 e-mail: m.sekula@nieruchomosci-gryf.pl

Małgorzata Wachowiak

Dyrektor ds. operacyjnych

tel.: 91 812 14 12 / 669 515 753 e-mail: m.wachowiak@nieruchomosci-gryf.pl

Witold Dąbrowski

Administrator Dz. Finansowy

tel.: 91 8121412, 661558709 e-mail: w.dabrowski@nieruchomosci-gryf.pl

Dorota Hendzel

Księgowa

tel.: 91 8192001 e-mail: d.hendzel@nieruchomosci-gryf.pl

Sławomir Machowicz

Główny Księgowy

tel.: 91 8192001 e-mail: s.machowicz@nieruchomosci-gryf.pl