Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

System przepustkowy

Ogólne zasady wstępu i wjazdu na teren obiektu portowego "Bułgarskie".

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych zasad kontroli osób, towarów i środków transportu na terenie administrowanym przez Spółkę wydaje przepisy wewnętrzne, obejmujące swoim zakresem podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, które wykonując swoje zadania przebywają na terenie Spółki.

W ramach przepisów regulujących zasady wstępu i wjazdu oraz wwożenia i wywożenia materiałów z terenu portu dokumentami uprawniającymi są: przepustki stałe, okresowe i jednorazowe dla osób oraz pojazdów.

Przepustki wydawane są w:

  • Biurze Portowym  w dni powszednie w godz. 8:00 ÷ 14:00 ( przepustki stałe i okresowe ). Budynek chłodni, III p., pokój 34, tel. 091 8101212, e-mail: biuroportowe@gryfport.com.pl
  • Brama wjazdowa Nr 1 do Spółki  - całodobowo  ( przepustki jednorazowe ).