Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Regulamin

W celu zapewnienia właściwej organizacji systemu kontroli dostępu do obiektu portowego "Bułgarskie" na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 kwietnia 2011r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2011r., Nr 93, poz.539) z dniem 07 września 2012r. została wydana Zarządzeniem Prezesa Zarządu PPU "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o. nowa "Instrukcja Systemu Przepustkowego" (do pobrania wraz z załącznikami poniżej).

Pobierz instrukcję systemu przepustkowego.