Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT–BIEGŁY REWIDENT ZA ROK 2019 i 2020

Rada Nadzorcza Spółki "Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2019 – 2020 .
Termin składania ofert do dnia 25.10. 2019 r. do godz.10.00.


Szczegóły w ogłoszeniu o postępowaniu na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania .

Załącznik nr 1

Powrót do aktualności