Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie geodezyjne.

Zaprasza się do składania ofert na opracowanie geodezyjne pod nazwą; Mapa zakładowego systemu informacji o terenie, która będzie narzędziem bieżącego zarządzania działalnością Zamawiającego.

Załącznik nr 1

Powrót do aktualności