Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – BIEGŁY REWIDENT ZA ROK 2017 i 2018

Rada Nadzorcza Spółki "Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017 – 2018 .
Termin składania ofert do dnia.26.10. 2017 r. do godz..10.00


Załącznik nr 1

Powrót do aktualności