Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert - Biegły Rewident

Pełnomocnik Wspólnika Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
Termin składania ofert do dnia 18 września 2014 r., do godz. 10.00
Szczegóły w załączniku do ogłoszenia.

Powrót do aktualności