Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert - Biegły Rewident za rok 2016

Rada Nadzorcza Spółki "Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem badania.
Termin składania ofert do dnia 14 września 2016 r.

Szczegóły w załączniku do ogłoszenia.

Załącznik nr 1

Powrót do aktualności