Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert - Biegły Rewident

 Rada Nadzorcza Spółki „Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o.  z   siedzibą w Szczecinie zaprasza podmioty uprawnione do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 26.11.2014 r. do 31.12.2015 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania.

Termin składania ofert do dnia 11 września 2015 r. na adres „Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o.  ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin .

Szczegóły w załączniku do ogłoszenia.

Załącznik nr 1

Powrót do aktualności