Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Ogłoszenie Planu Podziału Spółki

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PORT RYBACKI GRYF"  Sp. z o.o. w dniu 28.04.2014 r. podjął uchwałę nr 226/V/2014 w sprawie przyjęcia Planu Podziału.
Zgodnie z art. 535§3 KSH przyjęty Plan Podziału został ogłoszony tj. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki: www.gryfport.pl oraz www.chlodniagryf.pl.

Uchwała 226/V/2014

Planu Podziału

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Powrót do aktualności