Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Nieodpłatne nabycia udziałów „GRYF NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o.

Zarząd „GRYF NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława IV 1,  wzywa uprawnionych pracowników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie do złożenia pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów  „GRYF NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w terminie do dnia 01 czerwca 2015 r. w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin.

Szczegółowe informacji w załączniku.

Załącznik nr 1

Powrót do aktualności